گزارش عملکرد ماهانه مجتمع آموزشی وپرورشی شهید نقی ایمانی

( در سال تحصیلی ۹۰- ۸۹  )

مهر وآبان

-ثبت نام از دانش آموزان

۲-کلاس بندی وبرنامه نویسی

۳-انتخاب معاونین مجتمع و واحدهای تحت پوشش

۴-انتخاب مکان استقرار مجتمع با توجه به وضعیت فضاهای آموزشی موجود

۵-شناسایی کمبودها ونیاز های تعمیراتی مدارس تحت پوشش

۶-تشکیل انجمن اولیاء ومربیان مدارس

۷- تحویل وتحول اموال موجود در مدارس تحت پوشش وارسال صورتجلسات آن به اداره

۸-تلاش برای تامین دبیران مجرب وباسابقه وپیگیری های مکرر و طاقت فرسا ( ودر بعضی موارد بی نتیجه )

۹-سروسامان دادن به وضعیت بهداشتی مدارس (احداث سرویس های  جدید ،تعمیر سرویسهای فرسوده وتجهیز آنها به آبگرم در دبیرستانهای شهید ایمانی ونور -رنگ آمیزی کل فضای داخلی مدرسه ابتدایی یاسر -ساخت آبخوری دبیرستان نور

۱۰-انجام تعمیرات ساختمانی انبار ووضوخانه  و ترمیم بتون حیاط  دبیرستان نور ،فنس کشی دیوارهای مدرسه راهنمایی عمار

۱۱-برگزاری مراسمات در مناسبت های مختلف

۱۲-نصب میله پرچم دبیرستان شهید ایمانی

۱۳-تهیه ونصب تابلو سردرب مجتمع ومدارس تحت پوشش

۱۴-تهیه ملزومات مورد نیاز مدارس در بخشهای مختلف

۱۵- برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس تحت پوشش

۱۶-راه اندازی وبلاگ مدیریت مجتمع ومعاونت پرورشی

۱۷-تشکیل کلاس کنکور

۱۸-ترغیب وثبت نام دانش  آموزان در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و المپیاد های علمی

۱۹-اشتراک پیک سنجش برای دانش آموزان سال چهارم (پیش دانشگاهی )

۲۰-تهیه شرح وظائف کارکنان مجتمع وابلاغ به آنها

 آذرودی

 - تشکیل کلاس آموزش خانواده با موضوع جایگاه علم ودانش در سعادت فردی واجتماعی و نقش مشارکت اولیاءدر میزان موفقیت دانش آموزان با حضور استاد احمدی فولادی

- تشکیل انجمن مجتمع با حضور نمایندگان انجمن اولیاءومربیان مدارس تحت پوشش

- تشکیل جلسات اختصاصی با اولیاء دانش آموزان دارای مشکلات خاص رفتاری و تحصیلی با همکاری مشاور

-  شرکت در جلسات ویژه مدیران مجتمع های آموزشی با حضور آقای سحرخیز  معاون وزیر محترم آموزش وپرورش

-  تشویق دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی وهنری

- اجرای طرح همگام با قرآن در مدارس راهنمایی با توجیه دبیران ودانش آموزان وتهیه ملزومات طرح

-  تشکیل کلاس کنکور در درسهای عربی ، زبان خارجی ، ریاضی و ادبیات فارسی برای دانش آموزان سال چهارم

-  پیگیری و تهیه یکدستگاه رایانه جهت استفاده دبیران از فن آوری اطلاعات در کلاسهای درس

- پیگیری در جذب بودجه های تعمیراتی وتسویه حساب با پیمانکاران طرحهای تعمیراتی انجام شده

-  بازدید دوره ای از مدارس تحت پوشش وپیگیری مشکلات ومسائل آنها

-  تشکیل جلسه شورای معاونین مجتمع واتخاذ تصمیمیات در زمینه برگزاری موفق امتحانات

-  شرکت در مراسم استقبال از رییس جمهور محترم و دیدار با وزیر محترم وپرتلاش آموزش وپرورش

- تشکیل کلاسهای تقویتی و اخذ مجوز از آموزش وپرورش شهرستان مهدیشهر

- ارتباط با اولیاء و تشکیل جلسات مشاوره ای برای اولیاء دانش آموزان با رفتارهای خاص

+ نوشته شده توسط اسحق اکبری در دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ و ساعت 12:0 |